O škole Fotoalbum Kontakt Hlavná stránka Projekty Facebook COVID PROGRAM Alf
Navigácia
 • Slávnostné ukončenie šk. roka 2021/ 2022

  Milí žiaci, vážení rodičia,

  slávnostné ukončenie školského roka 2021/2022 sa uskutoční 30. júna 2022.

  • o 8.00 hod. sv. omša v miestnom kostole
  • o 9.00 hod. slávnostné ukončenie škol. roka 2021/2022 v telocvični školy
  • o 9.30 hod. – vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za šk. rok 2021/2022, odovzdávanie vysvedčení v triedach

  Prevádzka ŠKD pre tento slávnostný deň je do 12:00 hod.

 • PRE ZÁUJEMCOV O STOLNÝ TENIS...
 • MAĽOVANÁ CYKLOMAPA DOLNÉHO SPIŠA

  Naša škola sa zapojila do zaujímavého projektu, ktorého cieľom je vytvoriť maľovanú cyklomapu.

  Maľovaná cyklomapa bude určená predovšetkým pre plánovanie cyklovýletov s deťmi. V prednej mapovej časti budú vyznačené turistické cyklotrasy regiónu dolného Spiša vrátane zaujímavostí, ktoré stoja za návštevu. Z druhej strany sa potom môžete tešiť na rozprávanie o dolnom  Spiši, ktoré jednoduchým a hravým spôsobom predstaví deťom toto územie a naláka ich k spoznávaniu. Popri tom tu nájdete aj pútavé články o obciach, mestách i školách, ktoré sa do projektu zapojili. Táto cyklomapa je v štádiu prípravy a my sa na nej zúčastňujeme. Tešíme sa na finálnu deťmi maľovanú cyklomapu DOLNÉHO SPIŠA. Učitelia VYV a ZUŠ na hodinách prispeli maľbou našej školy a poviem Vám, bolo z čoho vyberať. Maľby boli nádherné, každá jedna má svoje čaro. Veď zhodnoťte! 

 • RIADITEĽSKÉ VOĽNO PRE ŽIAKOV 5.-9. ROČNÍKA ZŠ

  Podľa § 150 ods. 5) zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov,, udeľujem dňa 15.6.2022 (streda) riaditeľské voľno pre žiakov 5.-9. ročníka z organizačných dôvodov. 

  Vyučovanie v 1.-4. ročníkoch, výdaj stravy
   a činnosť v ŠKD riadne prebehne.

   

                                                                                                                         Mgr. Romana Bajtošová

                                                                                                                                  riaditeľka školy

 • Májenie – Zvyky a tradície

  Už v stredovekej Európe začali ľudia dávať vyzdobené stromčeky ako prejav úcty a žičlivosti nielen pred kostoly, radnice a posvätné miesta, ale aj pred svadobný dom. Stavanie májov sa stalo súčasťou ľúbostnej mágie a rozšírilo sa po celom Slovensku vo viacerých podobách.

  V prvom prípade  postavil mládenec máj tomu dievčaťu, o ktoré sa uchádzal.

  V druhom   boli  máje spoločným darom mládencov všetkým dospelým dievčatám obce.

  Tretí variant bol ten, že máj dostalo síce každé dievča, no ak malo svojho mládenca, bol jej máj iný ako tie, ktoré boli kolektívnou pozornosťou mužskej mládeže.

  Stavanie májov bolo rozšírené na celom Slovensku.

  Aj na našej škole chlapci siedmeho ročníka postavili všetkým dievčatám našej školy  - máj.  Folklóristky zo súboru Nezábudka im ako prejav vďaky zatancovali a pohostili chutnými koláčmi.

 • Deň detí v ŠKD

  DETI SÚ

  čisté, aj keď sú od blata;

  zlaté, aj keď nie sú zo zlata;

  dobré, aj keď je s nimi fuška;

  úprimné, aj keď klamú;

  zábavné, aj keď rozzúria mamu;

  krehké, aj s jazvou na brade;

  najvzácnejšie, aj keď sú všade.

   

  Prvého júna si každoročne pripomíname deň týchto čistých, zlatých, dobrých, úprimných, zábavných, krehkých a najvzácnejších bytostí na svete – našich detí.

  Samozrejme  sme sa na tento dôležitý deň prichystali aj my v našom školskom klube, kde sme pre deti pripravili zábavné popoludnie plné zaujímavých aktivít. Každý nakreslil svoj portrét, snažili sme sa vytvoriť čo najväčšiu bublinu, zahrali sme sa s farebnými kolieskami.

 • Jazyková škola - POZOR!

  Milí rodičia a žiaci,

  Do  20.júna 2022 je posledná možnosť v prípade záujmu odovzdať vyplnenú prihlášku  triednemu učiteľovi!                                                                                                                                         ĎAKUJEME! 

 • Naše športové úspechy

  Krajské kolo v bedmintone  - Poprad – Matejovce

  Žiaci našej školy sa zúčastnili na krajskom kole v bedmintone, ktoré sa konalo dňa 31.5.2022  v športcentre Zámoček v Poprade – Matejovce. Naši chlapci Andrej Bajtoš a Peter Lesňák, obsadili v ťažkej konkurencii 5.miesto. Za vynikajúcu reprezentáciu našej školy srdečne blahoželáme. Želáme im do budúcnosti veľa ďalších úspechov.

   

  Úspech  v bedmintone - Spišské Podhradie

  Žiaci a žiačky našej školy sa zúčastnili na okresnom kole v bedmintone, ktoré sa konalo dňa 31.5.2022. Našu školu úspešne reprezentovali žiačky Karolína Kandrová 9.L, Kamila Lesňáková 9.L a Gréta Bajtošová 7.A. Naše dievčatá v konečnom poradí obsadili nádherné 2.miesto.

  Družstvo chlapcov v zložení Andrej Bajtoš, Peter Lesňák a Richard Koky z 9.L triedy hrali vynikajúci bedminton a obsadili fantastické 1. miesto v okresnom kole.

 • Zoologická záhrada v 2. oddelení ŠKD

  Naša šikovná a kreatívna pani učiteľka Romana Kacvinská vytvorila počas minulého týždňa krásnu ZOO, v ktorej nájdeme polárne zvieratá, safari zvieratá a zvieratá z pralesa. Ceníme si kreativitu a nádhernú prácu žiakov!

  ĎAKUJEME!

 • BOTANIKIÁDA

  Aj žiačky našej školy sa dňa 25.5.2022 zúčastnli výnimočnej a hlavne zážitkovej súťaže, ktorej cieľom je vypestovať vzťah detí k prírode. Súťaž sa konala priamo v priestoroch botanickej záhrady v Košiciach, kde sa súťažiaci pohybovali po celom areáli a plnili zadané úlohy. 

  Už v mesiaci apríl bol výber žiakov iba z piatych ročníkov, ktorí museli vypracovať úlohy vo forme testu zamerané na učivo z botaniky, prví dvaja, ktorí mali najväčší počet bodov boli vybratí priamo na krajské kolo. 

  Za našu školu nás reprezentovali žiačky z 5.A triedy: Amália Slaninová a Vivien Budaiová.

                                                                                                                                                             O. Lešková

 • ŠKOLSKÉ KOLO SÚŤAŽE SLÁVIK SLOVENSKA

  S príchodom jari sa rozospievali nielen vtáky v korunách stromov, ale aj žiaci našej školy.

  Ľudová pieseň nás sprevádza odpradávna celým životom. Veľký záujem mladých spevákov o súťaž v interpretácii ľudových piesní svedčí o tom, že naše tradície nikdy nezaniknú. Všetkým zúčastneným ďakujeme za príjemný umelecký zážitok a blahoželáme víťazom.

   

  1. KATEGÓRIA:

  1. miesto:

   Timea Bajtošová

   Natália Bielčíková                    

  2. miesto:

   Šarlota Lačná

   Eliana Lesňáková

  3. miesto: Juraj Závacký

   

  2. KATEGÓRIA:

  1. miesto: Soňa Richvalská

  2. miesto: Lujza Grešová

  3. miesto: Amália Slaninová

   

 • RIADITEĽSKÉ VOĽNO PRE ŽIAKOV 6.-9. ROČNÍKA ZŠ

  Podľa § 150 ods. 5) zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov,, udeľujem dňa 18.5.2022 (streda) riaditeľské voľno pre žiakov 6.-9. ročníka z dôvodu organizačného zabezpečenia celoslovenského testovania „TESTOVANIE 5“.

                                                                                                                         Mgr. Romana Bajtošová

                                                                                                                                  riaditeľka školy

 • BÁBKOVÉ DIVADLO JÁCHYMKO

  V stredu 4. mája 2022 patrilo v škole doobedie kultúre. Bábkové divadlo spod Spišského hradu ponúklo žiakom 2. stupňa divadelnú hru podľa predlohy literárnej "spolupráce" dvoch velikánov našej literatúry, P. Dobšinského a M. Rúfusa: Jáchymko. Rozprávka dvoch súrodencov, Jáchymka a Otolienky, dala deťom možnosť zorientovať sa v životných hodnotách, kde „byť“ znamená viac ako „mať“. Zároveň mali vďaka tvorivej práci bábkoherca možnosť vidieť, ako rekvzity menili svoju podstatu a každú chvíľu dokázali predstavovať čosi iné. A málom sa vypovedalo veľa. Sila znaku. A divadla... 

 • Deň Zeme v ŠKD

  Aj planéta Zem má svoj sviatok. Deň Zeme sa už tradične oslavuje 22. apríla. V tento deň chcú ľudia z celého sveta upozorniť na zhoršujúci sa stav prírodného prostredia na našej planéte a spoločným úsilím dosiahnuť jeho zlepšenie. Inak tomu nebolo ani v našom školskom klube.

  Deti z jednotlivých oddelení sa veľmi odhodlane vybrali vyčistiť okolie školy. Ostali veľmi nemilo prekvapené, keď vyzbierali plné vrecia odpadkov. Okrem toho sme v ŠKD realizovali aj rôzne iné aktivity – vyrábali plagáty a glóbusy, riešili kvíz a z plastových fliaš zhotovovali rôznofarebné kvetináče, do ktorých sme sadili jarné rastliny, o ktoré sa teraz staráme.

  Nezabúdajme, že každý deň môže byť Dňom Zeme a veďme k úcte a láske k našej planéte aj svojich najbližších! 

 • Pôstny misijný kalendár pre deti 2022

  Prípravným obdobím pred Veľkou nocou je štyridsaťdňový pôst. V Rímskokatolíckej cirkvi sa pôstna príprava na Veľkú noc začína tzv. Popolcovou stredou. Je to streda v siedmom týždni pred Veľkou nocou- tento rok to vyšlo na 2.marca 2022.V tento deň je prísny pôst a zdržiavania sa mäsitého pokrmu. Naši žiaci mali možnosť zapojiť sa do nie veľmi ľahkej aktivity. Bola plná obrazov, úloh a výziev, ktoré inšpirovali deti, aby tento veľkonočný prípravný čas prežívali hlbšie a zodpovednejšie. Počas 40 dňového pôstu mali v zadaní každý deň 1 úlohu, ktorú museli splniť. A verte, že to nebolo jednoduché, pretože vydržať deň bez mobilu a TV, vyniesť smeti, nejesť mäso, byť poslušný alebo utrieť prach sú naozaj ťažké zadania, ale o to krajší bol ich výsledok. Ďakujeme a chválime všetky deti, ktoré túto aktivitu zvládli- sladká odmena ich neminula. Našim potešením je, že pri otázke, či sa zapoja aj budúci školský rok odpovedali jednohlasne ,,ÁNO!´´  

 • Návšteva DHZ Spišský Štvrtok pri príležitosti sviatku svätého Floriána- patróna hasičov

   

  To najdôležitejšie, prečo sa sv. Florián stal patrónom hasičov je jeho charakter a odvaha. Svoj život obetoval preto, aby zachránil ďalších 40 spoločníkov - vojakov, ktorí sa stali kresťanmi. Jeho odvahu, vernosť svojmu presvedčeniu a altruizmus s nasadením a obetou vlastného života je to, čo robí sv. Floriána dôstojným patrónom hasičov a záchranárov.

  Dňa 4.5.2022 sme navštívili miestnu požiarnu zbrojnicu, v ktorej sídli dobrovoľný hasičský zbor. DHZ je organizácia, ktorá organizačnými, preventívnymi, zásahovými a ďalšími opatreniami napomáha predchádzaniu požiarov a v prípade ich vzniku sa podieľa na ich rýchlej a úspešnej likvidácii. Žiaci si obliekli oblečenie, hasičské prilby, nazreli dovnútra hasičského auta a vyskúšali si prostriedky na hasenie požiaru.

  ĎAKUJEME NÁŠMU DOBROVOĽNÉMU HASIČSKÉMU ZBORU!

 • Bábkové divadlo Dračie pytačky

  Tvorivá dramatika, v ktorej sa deti naučili, ako netolerovať násilie a vzoprieť sa spoločne bitkárovi/-ke v kolektíve.

  Dňa 3.5.2022 sa žiaci I. stupňa zúčastnili bábkového divadielka s názvom ,,Dračie pytačky.´´ Divadielko bolo náučné , prínosné a veselé. Naučilo žiakov postaviť sa zoči voči v rôznych situáciách, ktoré sa môžu prihodiť každému.

 • JAZYKOVÁ ŠKOLA

  Milí rodičia,

  v budúcom školskom roku je možné prihlásiť Vaše dieťa do jazykovej školy anglického jazyka,kde podstatou prebiehajúcich hodín bude odbúrať stres a nebáť sa hovoriť anglicky. Vyučovacie hodiny budú prebiehať v priestoroch našej školy.Všetky potrebné informácie sú na letáku, v prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.

 • Čaká nás T5 2022
  • Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl - T5-2022 sa v školskom roku 2021/2022
  •  uskutoční 18. mája 2022 (streda) v riadnom termíne  na všetkých základných školách Slovenskej republiky z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra.
  •  Na testovaní sa zúčastnia žiaci 5. ročníka ZŠ, vrátane žiakov so ŠVVP, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím
  • Za prípravu a metodické riadenie priebehu testovania zodpovedá Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (ďalej len "NÚCEM"). Za organizačné zabezpečenie testovania zodpovedá riaditeľ školy. Kontrolu objektivity testovania vykonajú zamestnanci Štátnej školskej inšpekcie (ďalej len "ŠŠI") a odborov školstva okresných úradov v sídle kraja (ďalej len "OŠ OÚ"). S cieľom zvýšiť objektivitu priebehu testovania riaditelia základných škôl na základe poverenia OŠ OÚ poveria úlohou externého dozoru pedagogických zamestnancov iných základných škôl, ktorí nemajú aprobáciu na testované predmety.
 • Veľkonočné tvorivé dielne v ŠKD

  Veľká noc je nepochybne najkrajší sviatok jari. Vajíčka, zajačik, kuriatko či bahniatka patria medzi symboly Veľkej noci. A práve tieto  neodmysliteľné súčasti veľkonočnej výzdoby vyrábali deti v našom školskom klube počas veľkonočných tvorivých dielní.

  Každé oddelenie ŠKD sa môže pochváliť nádhernými veľkonočnými výtvormi, ktoré vznikali s použitím rôznorodého materiálu a s využitím netradičných výtvarných techník. Veď posúďte sami.

strana: