O škole Fotoalbum Kontakt Hlavná stránka Projekty Facebook COVID PROGRAM Alf
Navigácia
Nedeľa 22. 5. 2022
Počet návštev: 2138728

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

Naši partneri
 • S príchodom jari sa rozospievali nielen vtáky v korunách stromov, ale aj žiaci našej školy.

  Ľudová pieseň nás sprevádza odpradávna celým životom. Veľký záujem mladých spevákov o súťaž v interpretácii ľudových piesní svedčí o tom, že naše tradície nikdy nezaniknú. Všetkým zúčastneným ďakujeme za príjemný umelecký zážitok a blahoželáme víťazom.

  1. KATEGÓRIA:

  1. miesto:

  Timea Bajtošová

  Natália Bielčíková

  2. miesto:

  Šarlota Lačná

  Eliana Lesňáková

  3. miesto: Juraj Závacký

 • Podľa § 150 ods. 5) zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov,, udeľujem dňa 18.5.2022 (streda) riaditeľské voľno pre žiakov 6.-9. ročníka z dôvodu organizačného zabezpečenia celoslovenského testovania „TESTOVANIE 5“.

  Mgr. Romana Bajtošová

  riaditeľka školy

 • V stredu 4. mája 2022 patrilo v škole doobedie kultúre. Bábkové divadlo spod Spišského hradu ponúklo žiakom 2. stupňa divadelnú hru podľa predlohy literárnej "spolupráce" dvoch velikánov našej literatúry, P. Dobšinského a M. Rúfusa: Jáchymko. Rozprávka dvoch súrodencov, Jáchymka a Otolienky, dala deťom možnosť zorientovať sa v životných hodnotách, kde „byť“ znamená viac ako „mať“. Zároveň mali vďaka tvorivej práci bábkoherca možnosť vidieť, ako rekvzity menili svoju podstatu a každú chvíľu dokázali predstavovať čosi iné. A málom sa vypovedalo veľa. Sila znaku. A divadla...

 • Aj planéta Zem má svoj sviatok. Deň Zeme sa už tradične oslavuje 22. apríla. V tento deň chcú ľudia z celého sveta upozorniť na zhoršujúci sa stav prírodného prostredia na našej planéte a spoločným úsilím dosiahnuť jeho zlepšenie. Inak tomu nebolo ani v našom školskom klube.

  Deti z jednotlivých oddelení sa veľmi odhodlane vybrali vyčistiť okolie školy. Ostali veľmi nemilo prekvapené, keď vyzbierali plné vrecia odpadkov. Okrem toho sme v ŠKD realizovali aj rôzne iné aktivity – vyrábali plagáty a glóbusy, riešili kvíz a z plastových fliaš zhotovovali rôznofarebné kvetináče, do ktorých sme sadili jarné rastliny, o ktoré sa teraz staráme.

 • Prípravným obdobím pred Veľkou nocou je štyridsaťdňový pôst. V Rímskokatolíckej cirkvi sa pôstna príprava na Veľkú noc začína tzv. Popolcovou stredou. Je to streda v siedmom týždni pred Veľkou nocou- tento rok to vyšlo na 2.marca 2022.V tento deň je prísny pôst a zdržiavania sa mäsitého pokrmu. Naši žiaci mali možnosť zapojiť sa do nie veľmi ľahkej aktivity. Bola plná obrazov, úloh a výziev, ktoré inšpirovali deti, aby tento veľkonočný prípravný čas prežívali hlbšie a zodpovednejšie. Počas 40 dňového pôstu mali v zadaní každý deň 1 úlohu, ktorú museli splniť. A verte, že to nebolo jednoduché, pretože vydržať deň bez mobilu a TV, vyniesť smeti, nejesť mäso, byť poslušný alebo utrieť prach sú naozaj ťažké zadania, ale o to krajší bol ich výsledok. Ďakujeme a chválime všetky deti, ktoré túto aktivitu zvládli- sladká odmena ich neminula. Našim potešením je, že pri otázke, či sa zapoja aj budúci školský rok odpovedali jednohlasne ,,ÁNO!´´