O škole Fotoalbum Kontakt Hlavná stránka Projekty Facebook COVID PROGRAM Alf
Navigácia
Utorok 2. 3. 2021
Počet návštev: 1730269

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

Naši partneri


Novinky

 • Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu od 3. 3. 2021

  Vzhľadom na okolnosti súvisiace s pandémiou a so zavedením „lockdownu“ na území SR upravujeme výchovno –vzdelávací proces v súlade s Ministerstvom školstva SR a v zmysle pokynov ŠPU nasledovne:

  I. stupeň

  1. Od 3.3. 2021 prechádzajú aj žiaci I. stupňa na dištančné vzdelávanie z domu.
  2. Zákonný zástupca žiaka môže požiadať o pandemickú OČR.
  3. Podľa pokynov ŠPU je rozpis týždennej vzdelávacej záťaže žiakov pri dištančnom vzdelávaní nasledovný :
   • Ročník Rozsah hodín výučby
   • 1. – 3. ročník
 • Vyučovanie po jarných prázdninách

  Vážení rodičia a žiaci,

  po jarných prázdninách - 1.3.2021 (pondelok), pokračujeme vo vzdelávaní podľa Usmernenia MŠ SR k otváraniu/zatváraniu škôl.

  To znamená, že:

  Žiaci prvého stupňa ZŠ pokračujú v prezenčnom vzdelávaní s nezmenenými podmienkami (odoslanie cez EduPage, alebo doručenie prostredníctvom žiaka v deň nástupu "Vyhlásenia o bezinfekčnosti" + kópia negatívneho testu alebo výnimky zákonného zástupcu žiaka). Zákonný zástupcovia majú možnosť otestovať sa antigénovými testami na ochorenie COVID-19 v soboru 27.2.2021 v čase 08:00 - 18:00 hod. v Kultúrnom dome v Spišskom Štvrtku (registrácia cez stránku obce). Pri preberaní potvrdenia o testovaní Vám bude v prípade záujmu k dispozícii aj tlačivo "Vyhlásenia o bezinfekčnosti".

 • OZNAM

  Vážení zákonní zástupcovia a zamestnanci školy!

  V dňoch 22. – 26.02.2021 majú žiaci jarné prázdniny a zamestnanci školy čerpajú dovolenku. Voľné dni bez vyučovania iste ocenia aj rodičia, ktorí sú nám pri dištančnom vzdelávaní významnou mierou nápomocní.

  Po prázdninách od 1.marca sa školy budú naďalej riadiť rozhodnutím MŠVVaŠ SR a celoštátnym COVID automatom, s výsledkami ktorého súvisí možný návrat detí do škôl. Keďže sa situácia neustále mení, aktuálne informácie Vám poskytneme 26.02.2021.

 • Venujte nám 2 % ...

  Pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

  Predvyplnené tlačivo

 • Registrácia na testovanie 13.02.2021

  Vážení kolegovia, milí rodičia

  V prvom rade sa Vám chcem poďakovať za doterajšiu trpezlivosť, flexibilitu, ochotu v krátkom čase splniť podmienky nevyhnutné vzdelávať Vaše/naše deti prezenčnou formou. Vďaka tejto spolupráci máme dnes radostné deti v škole medzi svojimi spolužiakmi a pani učiteľkami. Aby to takto mohlo byť aj v budúcom týždni je nevyhnutné, aby ste sa v priebehu víkendu opäť otestovali (aspoň jeden zo zákonných zástupcov žiaka) a v pondelok 15.2.2021 ste škole sprostredkovali negatívny výsledok testu k nahliadnutiu spolu s čestným prehlásením o bezinfekčnosti žiaka.

  Našou snahou je Vám to čo najviac zjednodušiť a preto v spolupráci s obcou Spišský Štvrtok budeme v sobotu 13.02.2021 organizovať v priestoroch školy testovanie antigénovými testami.