O škole Fotoalbum Kontakt Hlavná stránka Projekty Facebook COVID PROGRAM Alf
Navigácia
Nedeľa 3. 7. 2022
Počet návštev: 2170070

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

Naši partneri


 • Slávnostné ukončenie šk. roka 2021/ 2022

  Milí žiaci, vážení rodičia,

  slávnostné ukončenie školského roka 2021/2022 sa uskutoční 30. júna 2022.

  • o 8.00 hod. sv. omša v miestnom kostole
  • o 9.00 hod. slávnostné ukončenie škol. roka 2021/2022 v telocvični školy
  • o 9.30 hod. – vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za šk. rok 2021/2022, odovzdávanie vysvedčení v triedach

  Prevádzka ŠKD pre tento slávnostný deň je do 12:00 hod.

 • Naša škola sa zapojila do zaujímavého projektu, ktorého cieľom je vytvoriť maľovanú cyklomapu.

  Maľovaná cyklomapa bude určená predovšetkým pre plánovanie cyklovýletov s deťmi. V prednej mapovej časti budú vyznačené turistické cyklotrasy regiónu dolného Spiša vrátane zaujímavostí, ktoré stoja za návštevu. Z druhej strany sa potom môžete tešiť na rozprávanie o dolnom Spiši, ktoré jednoduchým a hravým spôsobom predstaví deťom toto územie a naláka ich k spoznávaniu. Popri tom tu nájdete aj pútavé články o obciach, mestách i školách, ktoré sa do projektu zapojili. Táto cyklomapa je v štádiu prípravy a my sa na nej zúčastňujeme. Tešíme sa na finálnu deťmi maľovanú cyklomapu DOLNÉHO SPIŠA. Učitelia VYV a ZUŠ na hodinách prispeli maľbou našej školy a poviem Vám, bolo z čoho vyberať. Maľby boli nádherné, každá jedna má svoje čaro. Veď zhodnoťte!

 • Podľa § 150 ods. 5) zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov,, udeľujem dňa 15.6.2022 (streda) riaditeľské voľno pre žiakov 5.-9. ročníka z organizačných dôvodov.

  Vyučovanie v 1.-4. ročníkoch, výdaj stravy
   a činnosť v ŠKD riadne prebehne.

  Mgr. Romana Bajtošová

  riaditeľka školy

 • Už v stredovekej Európe začali ľudia dávať vyzdobené stromčeky ako prejav úcty a žičlivosti nielen pred kostoly, radnice a posvätné miesta, ale aj pred svadobný dom. Stavanie májov sa stalo súčasťou ľúbostnej mágie a rozšírilo sa po celom Slovensku vo viacerých podobách.

  V prvom prípade postavil mládenec máj tomu dievčaťu, o ktoré sa uchádzal.

  V druhom boli máje spoločným darom mládencov všetkým dospelým dievčatám obce.

  Tretí variant bol ten, že máj dostalo síce každé dievča, no ak malo svojho mládenca, bol jej máj iný ako tie, ktoré boli kolektívnou pozornosťou mužskej mládeže.