O škole Fotoalbum Kontakt Hlavná stránka Projekty Facebook COVID PROGRAM Alf
Navigácia

Rada školy

Zloženie RŠ

Predseda: Mgr. Adriana Bajtošová
Popdpredseda: Dávid Slanina
Zapisovateľ: Janka Jurčová
Za pedag. zam.: Mgr. Adriana Bajtošová
Bc. Valéria Lesičková
Za nepedag. zam.: Jana Kožíková
Za rodičov: Dávid Slanina
Anna Sanetriková
Mgr. Martina Hovančík
Natália Razgová
Za zriaďovateľa: P. Mgr. Jozef Súkeník
Janka Jurčová
Mgr. Anna Hricková
Peter Gaj

Navigácia